معرفی کتاب

  درباره مطالعه : بلند شوید، حرکت کنید. قرآن را بخوانید، این کتاب ها را بخوانید، کتاب های محکم مثل کافی شریف، تحف العقول، نهج البلاغه و قرآن ترجمه شیخ محمود یاسری "ره" را هم بخوانید. چرا این ترجمه را می گویم چون که او مردی هم باسواد بود و هم اهل عمل و باایمان بود و هم قبول داشت. می بینی طرف یک قرآن ترجمه می کند ولی یک آیه اش را هم قبول ندارد. کتاب می دهند دست من، آن را پرت می کنم، چون می بینم آنکه نوشته یک لحظه هم ایمان نداشته.(سخنرانی27/8/1385 دقیقه 30)

 


 

 
 
جهت بروز شدن سایت  کلید (Ctrl + F5) را بفشارید 

Developed By aliakbargonbad.com